DAGEN™ 2017

Laurdag 2. september gjekk historiens fjerde DAGEN av stabelen.

DAGEN er eit korarrangement som Oslo medisinske pikekor, saman med blandakoret på jussen; Chorus Mixtus, arrangerar for studentkor frå heile Noreg. Då samlast vi til ein dag fylt med matiné, intimkonsertar, türkuseremoni, overraskingar, partybussar, fest og mykje moro. I år var DAGEN større enn nokon gong, med over 300 koristar frå tilsaman 19 ulike kor. Her er eit knippe blinkskot frå #dagen17!

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s